Kontakt i Dane SIO

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

Adres:  Trzemeśnia 250, 32-425 Trzemeśnia
KRS: 0000144165
NIP:   681-18-27-682
Regon: 356539298
Konto bankowe SIO:  94 8619 0006 0020 0806 4943 0001.

Prezes SIO – Kazimierz Dąbrowski tel. 609516766 , email: trzemesniabiuro@gmail.com