Historia SIO

Geneza powstania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

W dniu 04 XI 1999r. obyło się z inicjatywy Adama Polanowskiego zebranie założycielskie. Obecni powołali komitet założycielski w osobach Kęsek Ewa , Józef Lis, Adam Polanowski W zebraniu założycielskim uczestniczyło 34 osoby.

Impulsem powstania były niezwykłe i trudne warunki nauczania w szkole podstawowej w Trzemeśni: 300 dzieci i w tych samych murach gimnazjum 300 uczniów. Szkoła budowana była normatywnie dla 300 uczniów. Powstała konieczność dobudowy klas dla szkoły podstawowej. Stowarzyszenie poprzez swoich członków miało wywierać nacisk na władze oświatowe i Urząd Miejski w Myślenicach. Zarejestrowano statut uwzględniają szerszy zakres działania.
27 VI 2000r. Sąd Okręgowy w Krakowie wpisał do rejestru stowarzyszeń SIO pod poz. 132/00 a po otrzymaniu danych osobowych pod pozycją 1809 tegoż rejestru.
W roku 2002 ukończono dobudowę szkoły a członkowie SIO utworzyli społeczny komitet budowy gazociągu. W efekcie wybudowano 33 km gazociągu.
W roku 2003 dotychczasowy prezes Adam Polanowski rezygnuje z funkcji. Od tego momentu SIO prowadzi pan Tomasz Frydryszak.
W roku 2004 skutkiem starań SIO Ośrodek Zdrowia w Trzemeśni przekazany zostaje Starostwu Powiatowemu w Myślenicach a po roku na mienie komunalne Gminy. Początkowo przez wydzierżawiony był na trzy lata a po tym okresie po uzyskaniu praw organizacji pożytku publicznego na 25 lat.
Od tego okresu rozpoczyna się modernizacja ośrodka zdrowia przez SIO.
W roku 2005 na walnym zebraniu pada wniosek o przekształcenie SIO w organizację pożytku publicznego. /Adam Polanowski/
W dniu 24 05 2006 r. roku SIO otrzymuje statut organizacji pożytku publicznego. Zostaje wpisane do KRS pod nr 0000144165.
W dniu 02 01 2008 r. ze względu na stan zdrowia rezygnuje z pracy w zarządzie pan Tomasz Frydryszak a ponownie zostaje wybrany pan Adam Polanowski.

Główne prace Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich:
Wsparcie przy dobudowie budynku szkolnego dla SP Trzemeśnia. Budowa 33 km. gazociągu we wsi Trzemeśnia /przewodniczący komitetu budowy gazociągu Adam Polanowski/. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni. Zbiórki odzieży, żywności .