Dokumenty

  • Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia w Trzemeśni, 10.12.2013 tutaj

  • Protokół z Walnego zebrania Stowarzyszenia w Trzemeśni, 13.03.2013 tutaj i tutaj

  • Sprawozdanie finansowe oraz bilans zysków i strat za rok 2013: strona 12 i 3

  • Sprawozdanie z prac Zarządu SIO za rok 2014: strona tutaj

  • Sprawozdanie z prac Zarządu SIO za lata 2012 – 2015: strona tutaj

  • Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia w Trzemeśni, dnia 27 lutego 2016: strona tutaj