Zaproszenie na warsztaty!

Zaproszenie na warsztaty!

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „MDiG”na warsztaty kulturowe organizowane przez Kółko Rolnicze w Porębie w ramach projektu „Odtworzenie i utrwalenie zwyczajów Bożonarodzeniowych” realizowanego za pośrednictwem LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

W ramach warsztatów zostaną opracowane i odtworzone stroje i rekwizyty ludowe, które w minionych pokoleniach przodkowie wykorzystywali do kolędowania i przedstawiania jasełek. Zostanie przygotowany również tradycyjny scenariusz jasełek z dawnego kolędowania w Porębie.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

14 listopada 2021r. o godzinie 16:00 (niedziela)

21 listopada 2021r. o godzinie 16:00 (niedziela)

28 listopada 2021r. o godzinie 16:00 (niedziela)

5 grudnia 2021r. o godzinie 16:00 (niedziela)

 

Warsztaty odbędą się w budynku OSP Poręba: Poręba 262, 32-425 Trzemeśnia.

Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 15 uczestników). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

                    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Kółko Rolnicze w Porębie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020