Ankieta dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania

Ankieta dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY SKIEROWANEJ DO MIESZKAŃCÓW GMINY MYŚLENICE I SUŁKOWICE!!!

 

W związku z trwającą w Lokalnej Grupie Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” ewaluacją zewnętrzną, bardzo prosimy o uzupełnienie krótkiej ankiety, która znajduje się w poniższym linku:

https://docs.google.com/forms/d/1ka-Vb9Q70TU8JxQjJwFCkbfP53wxDJPFB5pHuQ8614w/edit?usp=sharingLINK

Ankieta pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania LGD „MDiG” oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.