Podsumowanie projektu Utworzenie przystani turystycznej w Zasani

Podsumowanie projektu Utworzenie przystani turystycznej w Zasani

Przedstawiamy podsumowanie projektu Utworzenie przystani turystycznej w Zasani realizowanego w ramach projektu grantowego Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG” przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Między Dalinem i Gościbią”.

Operacja była realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Cel operacji: Stworzenie miejsca integracji i spotkań kilku pokoleń lokalnej społeczności poprzez budowę przystaniu turystycznego i udostępnienie go mieszkańcom i turystom do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Wartość projektu: 16 000, 00 zł