Podsumowanie projektu Utworzenie punktu informacji turystycznej na obszarze LGD „MDiG”

Podsumowanie projektu Utworzenie punktu informacji turystycznej na obszarze LGD „MDiG”

Przedstawiamy podsumowanie projektu Utworzenie punktu informacji turystycznej na obszarze LGD „MDiG” realizowanego w ramach projektu grantowego Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG” przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Między Dalinem i Gościbią”.

Operacja była realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Cel operacji: Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno- turystycznej poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w centrum Trzemeśni, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Wartość projektu: 28 000, 00 zł