Podsumowanie projektu Album przedstawiający walory obszaru LGD „MDiG”

Podsumowanie projektu Album przedstawiający walory obszaru LGD „MDiG”

Przedstawiamy podsumowanie projektu Album przedstawiający walory obszaru LGD „MDiG” realizowanego w ramach projektu grantowego „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG”przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Między Dalinem i Gościbią”.

Operacja była realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Cel projektu: Ukazanie walorów obszaru LGD MDiG do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Wartość projektu: 27 000, 00 zł