Podziękowanie za przekazanie 1% podatku

Podziękowanie za przekazanie 1% podatku

Zarząd SIO w Trzemeśni dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazanie kwoty 1% z należnego podatku z roku 2015.
Kwoty, które przekazano na cele szczegółowe zostaną przelane na ich konto bankowe.
Ogólny przychód z tytułu 1%          5102,90
w tym celowe:

Szkółka piłkarska „Skalnika”              1955,00   Przekazane na konto Skalnik Szkółka Piłkarska

Proteza dla Bartka                           183,00   Przekazane na konto rodziców
na cela sołectwa                             130,90
Na realizacje celów statutowych      2833,70
Przypominamy że w roku 2016 odpisujemy także 1% z należnego podatku wpisując adres w zeznaniu podatkowym jak dotychczas:
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni nr KRS 0000144165
Informujemy także, że bieżącym roku SIO gromadzi środki finansowe na modernizację terenu zielonego wokół ośrodka zdrowia.
Wsparliśmy także wypoczynek feryjny młodzieży z naszych szkół, oraz dofinansowaliśmy „Piknik rodzinny SP Trzemeśnia”.